Мы в соцсетях

Текшерүү комиссиясы контролдук орган болуп эсептелет, бирикменин  аткаруучу органынын финансылык-чарбалык ишин контролдойт.   

 

Комиссиянын  төрагасы:    Усупбаева Салтанат  Куменовна.

Комиссиянын мүчөлөрү:    Абдылдаева Нуржамал Бекболсуновна

                                Кожобаев Берен Заирович


Баардык укутар корголон, Copyright 2017
"Кыргыз Республикасынын
Нотариалдык палатасы"

E-mail

Web site

Коомдук бирикме

Not-palata@yandex.com

http://www.Not-palata.kg
"Кыргыз Республикасынын
Нотариалдык палатасы"

Байланыш үчүн
телефон номерлери:


Дарегибиз:

+996 312 654621
+996 312 343527
+996 555 024823

720010, Кыргыз Республикасы, 
Бишкек шаары, Токтогул көч., 230