Мы в соцсетях

Нотариалдык палатанын эн  жогорку органы  болуп  жалпы чогулуш эсептелинет, ал төмөндөгү  маселелерди чечет:

 

 • уставды кабыл алуу жана өзгөртүү,  толуктоолорду киргизүү;
 • коомдук бирикменени артыкчылык багыттарын аныктоо;
 • бирикменин төрагансын  шайлоо  жана кайта чакырып алуу;
 • нотариустардын Кенешинин мүчөлөрүн шайлоо жана кайта чакырып алуу;
 • бирикмеге  мүчөлөрдү кабыл алуу жана чыгаруу;
 • филиалдарды жана өкүлчүлүктөрдү түзүү.
 • башкы юридикалык жактардын  ишмердилүүгүнө  катышуу.
 • бирикменен  жылдык отчету кабыл алуу жана бекитүү;
 • текшерүү  комиссиянын мүчөлөрүн шайлоо жана кайта чакырып алуу;
 • бирикменен  өзгөртүп түзүү же жоюу жөнүндө чечим кабыл алуу.

Нотариустардын Кенеши жана Төрага  Нотариалдык палатанын башкарышат.

Нотариустардын Кенеши- бирикменени контролдук жана башкаруучу органы, ал тогуз  мүчөдон турат.

Кенештин төрагасы      Альчиева Анаркуль Карагуловна.

Кенештин   мүчөлөрү:  Акбаралиев Абдували Абдуллаевич.

                                                     Команова    Гульнара Ренатовна.

                                                      Ким Софья Николаевна.

                                                     Ли Александр Владимирович.

                                                      Шавлыгина Зинаида Владимировна.

                                                      Шевцова Полина Ивановна.

Нотариустардын Кенеши  төмөнкүдөй иш милдеттерди аткарат:

 • нотариат боюнча комплекстүү (комплексттик) жана окуу программаларын бекитет;
 • бирикменин мүчөлөрү ишин уюштуруучулук-усулдук  жактан камсыз кылат;
 • мыйзам долбоорлоо  боюнча иш жүргүзөт;
 • бирикмененин кадрлык, профессионалдык, ишкердик жана чыгармачылык саясаттын аныктайт;
 • кошумча  финансалык жана материалдык   каражаттардын  башатын (булагын) тартып келет;
 • бирикменени  мүлкүн башкарат, чыгымдардын сметасын бекитет;
 • сунуштамаларды берет, ченемдик укуктук актыны колдонуу тартибин түшүндүрүү,  башка консультативдик  кызмат көрсөтөт;
 • жеке нотариустардын жасаган нотариалдык аракеттерине укуктуу баа берет,  жасалган нотариалдык аракеттердин колдонуудагы мызамдарга шайкеш келүү  боюнча укуктук экспертиза жүргүзөт, жүргүүзүлгон экспертиза боюнча  корутунду  берет;
 • бирикменин  финансылык  ишин текшерүү учун  аудиторлардын тартуу маселесин чечет;
 • бирикменен төрагасынын  отчеттун угат;жалпы чогулуштун иш-билгилигине кирбеген бирикменин башка масеселерин чечет.

 

 

3. Нотариалдык палатанын төрагасы

Палатынын  төрагасы  2001 жылдан  азыркыга чейин  Алсеитова Дамира Чоноевна.

Палатанын төрагасы  бирикменин  аткаруу   органы жана     жогорку башкаруу органынын жана нотариустардын Кенешинин  гана компетенциясына киргенден башка    бардык маселелерин чечет.


Баардык укутар корголон, Copyright 2017
"Кыргыз Республикасынын
Нотариалдык палатасы"

E-mail

Web site

Коомдук бирикме

Not-palata@yandex.com

http://www.Not-palata.kg
"Кыргыз Республикасынын
Нотариалдык палатасы"

Байланыш үчүн
телефон номерлери:


Дарегибиз:

+996 312 654621
+996 312 343527
+996 555 024823

720010, Кыргыз Республикасы, 
Бишкек шаары, Токтогул көч., 230