Мы в соцсетях

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү, 2001-жылдын 31-майы N 260

Иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө

(КР Өкмөтүнүн 2001-жылдын 30-августундагы N 499, 2003-жылдын 11-мартындагы N 116, 2004-жылдын 17-августундагы N 622, 2004-жылдын 6-ноябрындагы N 818, 2006-жылдын 18-сентябрындагы N 661, 2007-жылдын 27-августундагы N 377, 2009-жылдын 10-сентябрындагы N 565, 2013-жылдын 1-июлундагы N 395, 2015-жылдын 12-мартындагы № 115 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

"Лицензиялоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын 2001-жылдын 18-январындагы Мыйзамын аткарууда жана мамлекеттик органдардын лицензиялык иш-аракеттерин тартипке келтирүү максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө тиркелген жобо бекитилсин.

(КР Өкмөтүнүн 2009-жылдын 10-сентябрындагы N 565 токтомунун редакциясына ылайык)

2. Министрликтер, мамлекеттик комитеттер, административдик ведомстволор жана мамлекеттик комиссиялар:

- бир айлык мөөнөттө өзүнүн нормативдик-укуктук актыларын ушул Жобого ылайык келтирсин;

- мурда лицензияланган иш-аракеттердин жокко чыгарылган түрлөрүнө түрдүү формадагы уруксат берүүлөрдүн башка түрлөрүн киргизүүгө тыюу салынсын.

3. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги арыздарды кароого жана лицензия берүүгө акы алуудан түшкөн каражаттарды аккумуляциялоо үчүн бирдиктүү консолидацияланган расчеттук эсеп ачсын.

4. (КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 1-июлундагы N 395 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

5. (КР Өкмөтүнүн 2009-жылдын 10-сентябрындагы N 565 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

6. Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги лицензия берүү боюнча лицензиарлардын иш-аракетине мониторинг жүргүзсүн.

(КР Өкмөтүнүн 2004-жылдын 17-августундагы N 622, 2007-жылдын 27-августундагы N 377, 2013-жылдын 1-июлундагы N 395 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

7. (КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 1-июлундагы N 395 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

8. Ушул токтомдун тиркемесине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечими күчүн жоготту деп табылсын.

9. (КР Өкмөтүнүн 2003-жылдын 11-мартындагы N 116 токтомунун редакциясына ылайык күчүн жоготту деп табылган)

10. (КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 12-мартындагы № 115 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

11. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Кыргыз Республикасынын Премьер-министр Аппаратына тапшырылсын.

12. Бул токтом жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыялансын.

 

Биринчи вице-премьер-министри

 

Н.Танаев

 

 

 


Баардык укутар корголон, Copyright 2017
"Кыргыз Республикасынын
Нотариалдык палатасы"

E-mail

Web site

Коомдук бирикме

Not-palata@yandex.com

http://www.Not-palata.kg
"Кыргыз Республикасынын
Нотариалдык палатасы"

Байланыш үчүн
телефон номерлери:


Дарегибиз:

+996 312 654621
+996 312 343527
+996 555 024823

720010, Кыргыз Республикасы, 
Бишкек шаары, Токтогул көч., 230