Мы в соцсетях
 • нотариус связан не только законом, но и нормами профессиональной этики.

  Нотариус связан не только законом, но и нормами профессиональной этики.

 • Если нотариуса перестали обвинять в формализме, значит, он отклоняется от предписанного

  Если нотариуса перестали обвинять в формализме, значит, он отклоняется от предписанного

 • Нотариат - юридическая алгебра

  Нотариат - юридическая алгебра

 • Нотариальная тайна - оборотная сторона нотариального доверия.

  Нотариальная тайна - оборотная сторона нотариального доверия.

 • Двусмысленность и нотариальный акт несовместимы: либо одно, либо другое.

  Двусмысленность и нотариальный акт несовместимы: либо одно, либо другое.

Нотариат деген бул  укуктук институт,  жарандык  жүгүртүмдүн   стабилдүүлүгүн  сактоого  чакырылган,  ошондой эле  жарандардын жана юридикалык  жактардын укуктарын  жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын нотариалдык иш-аракеттерди  жасоо менен коргоо.

Бөлүм: Мыйзамдар

Бөлүм: Палата


Баардык укутар корголон, Copyright 2017
"Кыргыз Республикасынын
Нотариалдык палатасы"

E-mail

Web site

Коомдук бирикме

Not-palata@yandex.com

http://www.Not-palata.kg
"Кыргыз Республикасынын
Нотариалдык палатасы"

Байланыш үчүн
телефон номерлери:


Дарегибиз:

+996 312 654621
+996 312 343527
+996 555 024823

720010, Кыргыз Республикасы, 
Бишкек шаары, Токтогул көч., 230